Bij5 Coaching

“Not everything

that is faced can be changed

but nothing can be changed

until it’s faced”

“Not everything

that is faced can be changed

but nothing can be changed

until it’s faced”

Begeleiding

Praktijk Bij5-coaching is een praktijk voor coaching, rouw- en verliesbegeleiding. Ondersteuning bij verlies:

  • 1 op 1 coaching
  • Gezinstrajecten
  • Begeleiding Rouw bij een Verstandelijke beperking
  • Teamtrainingen Rouw & Verlies

 

 Wij bieden jou een traject op maat

  • Rouw en verlies
  • Ernstige ziekte
  • Ziekte binnen het gezin
  • Eerste Hulp Bij Kanker
  • Ondersteuning rondom overlijden
  • Echtscheiding  

 

 

 

Begeleiding

Praktijk Bij5-coaching is een praktijk voor coaching, rouw- en verliesbegeleiding. Gespecialiseerd in de begeleiding van:

Kinderen / jongeren
Volwassenen
Mensen met een beperking
Teamtrainingen in de zorg

Op het moment dat zij geconfronteerd worden met verlies van gezondheid, ziekte, sterven en rouw.

 Wij bieden jou een traject op maat

Rouw en verlies
Niet lekker in je vel zit
Verdrietig, boosheid of angstig 
Ziekte binnen het gezin
Ondersteuning rondom overlijden
Echtscheiding